Reportage från föreläsning den 30 januari om Psykisk hälsa vid långvarig smärta

Föreläsare Lena Sandin Wranker, MD, PhD överläkaresmärtmottagningen på Angereds sjukhus, bjöd på en resa i ”Smärtans värld”. 

Föreläsare Lena Sandin Wranker, MD, PhD överläkaresmärtmottagningen på Angereds sjukhus, bjöd på en resa i ”Smärtans värld”. För att smärta ska klassas som kronisk ska den ha pågått minst
3 – 6 månader. Många lever med smärta varje dag och får lägga mycket kraft på att orka med.


Smärtupplevelsen påverkas av allt vi har omkring oss. 
Vid stress varvar smärtan och kroppen upp och vi kan få svårt att hantera situationen. Smärtan kan vara oberäknelig och ibland vandra runt på olika ställen i kroppen vilket kan vara svårt för både den drabbade och för omgivningen att förstå. Lena talade också om ”Smärtminne” som finns lagrat hos oss och hur tidigare trauman kan påverka det som händer senare i livet.

Psykisk ohälsa vid långvarig smärta är vanligt.
Omgivningen kan oftast bara till en liten del förstå vad en person med långvarig smärta går igenom.
Stress, oro och avbruten sömn gör att serotoninet, som är ett Må-Bra-hormon i kroppen, minskar och risken för depression ökar.

Sömnen
Vid ständig värk är det svårt att komma ner i den läkande djupsömnen. Man sover en liten stund och vaknar snart igen vilket leder till att många blir ”utvakade”. När man blir ”utvakad” kan det vara svårt att fungera på dagarna med koncentrations-svårigheter och ibland med minnesstörningar som följd. Att fungera dåligt påverkar vår självkänsla negativt.

Sömnens funktion.
Under djupsömnen sorterar hjärnan alla dagens intryck och det är mycket vi tar in både aktivt och passivt. När vi sover förstärks långtidsminnet och uppmärksamhet och koncentration skärps. Tänkande och kreativitet förbättras och vi blir mer strukturerade. Att sova för mycket är inte heller bra. Tröttheten som följer med sjukdom kallas fatigue” och går inte att sova bort. För mycket sömn kan också i vissa fall leda till kronisk trötthet.

Vad kan jag göra för att må och fungera bättre trots långvarig smärta?

Sömn
Att försöka sova lagom mycket.

Kost och vätska
Glöm inte äta och dricka regelbundet! Det är viktigt att hålla blodsockernivån på en jämn  nivå och se till att inte bli undervätskad vilket kan medföra yrsel och känsla av matthet.

Mediciner
Många tar stora doser av smärtstillande mediciner som gör att kroppen samlar
gifter. Ett alternativ kan vara en mycket låg dos av antidepressivt läkemedel som balanserar serotoninnivån, påverkar smärtupplevelsen och förbättrar den så viktiga sömnen,

Självkänsla
Att inte fungera på ett tillfredsställande sätt i sin vardag kan bidra till sämre självkänsla. Det är viktigt att kunna se samband mellan sömn, kost, allmäntillstånd och sin dagsform. Att sätta realistiska mål och förväntningar för vad man kan klara av under en dag. Det är bra att prova olika former av avslappning och försöka hitta strategier för att bli trygg i sin situation.

Avleda smärta
Att vara aktiv med något vi tycker om får oss att må bättre i sinnet och har även en
positiv inverkan på smärtupplevelsen. Att ha roligt kan hjälpa till att glömma
smärtan för en stund.

Stärka kroppen
Fysisk aktivitet är viktigt för oss människor. Men om man varit inaktiv en tid ska
man inte ta i för mycket i början. En lagom promenad i friska luften kan vara en
god start och sedan successivt öka mängden motion. Försök att hitta en form
av fysisk aktivitet som du trivs med!

Föreläsningen avslutades med en givande frågestund där också Edina Ramic sektionsledare/sjuksköterska och Anna-Lena Osla arbetsterapeut från smärt-mottagningen medverkade.

Vid anteckningarna
Ansa Tammerland