Vill du vill vara med och vidareutveckla Elsa, ett digitalt verktyg som är skapat för alla som lever med RA?

Elsa är en start-up inom e-hälsa och Iifescience som ämnar att bygga en plattform för patientdriven forskning som ska leda till bättre hälsa,prevention och läkemedel.

Syftet är att sprida redan insamlade forskningsdata till patienter och medborgare på ett sådant sätt att de förstår vikten av följsamhet med avseende på medicinering samt blir motiverade till att prova förändrade levnadsvanor och få en förståelse för hur sådana kan minska sjukdomssymptomen och förbättra hälsan samt livskvalitén. Elsa har ett huvudfokus på egenvård men ämnar även att stötta vården med information från plattformen utifrån deras behov och patienternas godkännande.

Elsas största mål är att kunna vara ett hjälpmedel och inspiration till ett ökat välmående och förbättrad hälsa för den som lever med kronisk sjukdom. Nu går vi nu in i momentet att bygga en modul för prognos av diagnostiserad RA. Denna modul kommer sedan användas i forskning, för att se om vi med redan befintliga data kan förutspå prognosen av RA genom att samköra dem med livsstilsfaktorer och medicinering.

De behöver hjälp av personer som lever med RA för att fånga upp hur detta verktyget ska utformas på bästa sätt, för att skapa största möjliga nytta för dig som patient. Arbetet med just denna modul pågår under maj-juni och kommer innefatta som mest 3 möten på Elsas kontor i Stockholm eller videomöte.

Anmäl ditt intresse till [email protected] så förser de dig med mer information.

Du kan läsa mer om Elsa på www.elsa.science