Reumatikerdistriktet i Göteborg vann 2018 Årets Bästa!

Reumatikerdistriktet i Göteborg vann 2018 års bästa Intressepolitiska/Media inslag!

Stor eloge till Anette Nyman, Yvonne Haglund och Désirée Chalmers.