Under hösten är samtliga cirklar och träningstilllfällen inställda