Funktionsnedsättning i handen och tandvård


Vi är en grupp studenter vid Chalmers tekniska högskola som planeraratt ta fram ett hjälpmedel för att underlätta användningen av tandkrämpå tandborsten om man har …

Funktionsnedsättning i handen och tandvård
 Läs mer »