Vår kära Rigmor Gustafsson har lämnat oss

Det är med stor sorg vi här meddelar att vår tidigare ordförande Rigmor Gustafsson
avled den 11 maj efter en tids sjukdom. Rigmor var en välkänd och omtyckt person,
inte bara hos oss i Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg utan även i andra
reumatikerföreningar, distrikt och förbund. Trofasthet och lojalitet med organisationen
var Rigmors ledord. Många var de uppdrag som hon åtog sig under alla år i vårt
Reumatikerdistrikt/förening i Göteborg, allt för reumatikernas bästa. Våra tankar
finns nu hos Rigmors familj.

Tack Rigmor för alla fina år tillsammans, vi är så många som saknar dig.
Vännerna i Reumatikerdistriktet/föreningen Göteborg


Ni som vill hedra Rigmors minne kan skänka en gåva till Reumatikerfonden i Göteborg
Plusgiro 810070-3. Gåvotelefon 031-24 93 00.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *