Aktiviteter

Träning

Bassängträning är inställd tills vidare
Träning med tisdagsgrupperna kommer troligen att starta den 11 januari, med reservation för eventuella nya restriktioner gällande ökad smittorisk. Om ni har frågor kontakta Eva Sångberg-Johnsson 073-339 15 62 eller Gunilla Skoglund 070-742 04 29
*******************

Frigörande dans inställd tills vidare
Alla kan dansa men det är bara du som kan dansa din dans. Det finns inga krav, inga bestämda rörelser och inget är rätt eller fel. Vi följer musiken som inspirerar oss till rörelser vi inte tror vi har eller kan. Livslusten, konditionen och ditt allmänna hälsotillstånd förbättras. Vill du komma med i vårt glada gäng så anmäl dig till
Helena Masslegård 0702-31 50 25
Plats: Frölunda Kulturhus/ Lilla Sporthallen
Start: Måndag den 17 januari /14 gånger
Tid: 16.00-17.00
Avgift 300 kronor, som ska betalas innan kursstart. Plusgiro: 42 31 17-1 Reumatikerdistriktet/ föreningen Göteborg, glöm inte ditt namn och skriv ”Dansen”. Sista anmälningsdag är 13 januari Vill du prova att dansa ett tillfälle innan du anmäler dig till hela kursen? Du kan göra detta vid vårt första tillfälle den 17 januari. Avgift 50 kr.
Anmälan är ett måste ring Helena Masslegård 0702-31 50 25 Obs! Anmälan är bindande. Avgiften ska vara betald innan aktiviteten startar.
****************

Acrylmålning  inställd tills vidare 
Fredagar kl 10.30-13.00
Plats: ABF:s lokaler, Frölunda torg
Varje vecka, 12 gånger
Start: 28 januari
Ledare: Manda Katic tfn 0737-41 14 18
****************

Skapande Torsdagar på Träffpunkten
Askims torg med Agneta Faxen
Tid:
12.30-14.30
Vi börjar torsdag den 13 januari. För mer information ring Agneta tfn 0707-99 07 49. Att ta sig dit: Flexlinjen Askimstorg eller buss x 2
(Rosa Express) till Askims Stationsväg.
***************

/Frigörande körsång är inställd tills vidare

Släpp loss rösten och våga sjung! Hitta din röst och sångarglädje. Vi startar med andningsövningar och tränar ansiktets alla små muskler med ansiktsgymnastik. Därefter värmer vi upp stämbanden med lite vokaliser (övningar) för att hitta röstens rätta placering. Tillsammans sjunger vi sedan låtar av bl.a. ABBA, Queen och Beatles. Inga förkunskaper behövs. 
Start: Måndag den 7 februari 8 gånger
Tid: 17.30 – 18.30
Plats: Abf´s lokaler Frölunda Torg
Ledare: Hanna Misurak
Avgift: 300 kr som ska betalas innan kursstart till Plusgiro 42 13 17-1 märk med ditt namn och frigörande körsång.
Anmälan till Helena Masslegård 0702-31 50 25 senast Onsdag den 26 januari. Anmälan är bindande!
***********
Fondsökarkurs         
Här får man lära sig hur ett ansökningsbrev kan se ut och om vilka fonder man kan söka och eventuellt kan få bidrag ifrån. Kursen är tre gånger
Ledare: Anette Nyman
Plats:
Abf´s lokaler Frölunda Torg
Start: Torsdag den 10/3 Obs! 16/3 onsdag och torsdag den 24/3
Tid: 17,30
Avgift: 150 kr som ska betalas innan kursstart till Plusgiro 42 13 17-1 märk med ditt namn och fondsökarkurs.
Anmälan till Helena Masslegård 0702-31 50 25 senast måndag den 7 mars. Anmälan är bindande!
Avgift: 150 kr som ska betalas innan kursstart till Plusgiro 42 13 17-1 märk med ditt namn och fondsökarkurs.
Anmälan till Helena Masslegård 0702-31 50 25 senast måndag den 4 april. Anmälan är bindande!
***************

Livet som sjuk
Syftet med kursen är att kunna ta mer ansvar om din sjukdom och vad man kan göra på nätet. Hur du tar kontakt
med vården, rättigheter och möjligheter. Vad finns för hjälp vid sjukdom i form av hemtjänst, handling, fotvård, tänder,
hjälpmedel med mera. Ekonomi, Anette informerar kort om fonder som man kan söka.
Ledare: Anette Nyman
Plats: Abf´s lokaler Frölunda Torg
Start: Torsdagar den 7/4, 21/4 och 28/4
Tid: 17.30
Avgift: 150 kr som ska betalas innan kursstart till Plusgiro 42 13 17-1 märk med ditt namn och fondsökarkurs.
Anmälan till Helena Masslegård 0702-31 50 25 senast måndag den 4 april. Anmälan är bindande!
*******************

Medicinsk yoga
Vi måste tyvärr meddela att det inte blir någon medicinsk yoga i vår, men vi planerar för att
starta upp på nytt igen.
Helena Masslegård, 0702 31 50 25