Patientutbildningar

Utbildningar och föreläsningar våren 2020 på Sahlgrenska OBSERVERA! Bara för dig som är  patient på reumatologen på Sahlgrenska och Mölndal Sjögrensutbildning      17/2 och 18/2 (heldag)Spondartritutbildning 5/3 …

Patientutbildningar