”Återinför rehabilitering i varmt klimat”

Trots starka önskemål från patienterna om behandling i varmt klimat har region efter region valt att lägga ned behandlingsformen, skriver debattörer från Reumatikerdistriktet/föreningen Göteborg.

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/aterinfor-rehabilitering-i-varmt-klimat/

Patrik Hansson, universitetslektor, institutionen för kost- och idrottsvetenskap Göteborgs Universitet, Annika Belfrage ordförande Reumatikerdistriktet Göteborg, Iris Hörnfeldt vice ordförande Reumatikerdistriktet Göteborg, Anette Nyman projektledare Intressepolitiska gruppen Reumatikerdistriktet Göteborg, Desiree Chalmers ledamot Intressepolitiska gruppen Göteborg och Lotta Håkansson förbundsordförande Reumatikerförbundet