Styrelse och övriga förtroendevalda från och med den 10 juni 2020

Ordförande             
Mona Eriksson 0702-81 20 12

Vice ordförande     
Helena Masslegård 0702-31 50 25

Kassör
Ingela Kanflo 0768-82 19 34

Ledamöter
Maria Kolobaric 031-20 12 92
Anette Karlsson 0706-58 22 54

Ersättare 
Kicki Massawe
Inger Lundin  0735-95 22 99                   

Sjukvårdskommittén
Mona Eriksson 0702-81 20 12
Helena Masslegård 0702-31 50 25
Anette Nyman 0762-10 62 15
Anders Hallberg 0706-92 32 35

Arbetsmarknadsombud
Stig-Åke Johansson 0303-521 93

Socialombud
Barbro Södergren 0739-63 45 66

Valberedningen                         
Desiree Chalmers 0735-57 58 08 sammankallande
Anders Hallberg    0706-92 32 35
Eva Sångberg         0520-66 08 95
Johnsson                 0733-39 15 62