Om oss

Reumatikerdistriktet Göteborg finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har många medlemmar som har olika aktiviteter tillsammans. Maria Kolobaric från styrelsen ringer upp alla nya medlemmar. Maria har varit aktiv i vårt distrikt i många år och är mycket insatt i distriktets verksamhet.

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.
Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar över hela landet.

Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar som:

  • får information
  • byter erfarenheter
  • får tips
  • har roligt tillsammans

Kontakta oss för mer information!

Vi medverkar som informatörer i många artros- och smärtskolor tillsammans med Närhälsan Göteborg.

Våra informatörer har genomgått en utbildning och har egna erfarenheter av hur det är att leva med artros och smärta. Många vårdcentraler och rehabmottagningar hör av sig och vill boka våra informatörer. 

Vi arbetar för att bevaka reumatikers intressen och rättigheter i samhället. Vi samarbetar med andra funktionshinderorganisationer inom Göteborg och är aktivt representerade i olika råd för funktionshinderfrågor.