Aktivitetsfonden

Blankett genom Reumatikerdistriktets kansli tfn 031-24 93 00.

Syftet är att skapa gemenskap, öka intresset för distriktet och skapa aktivitet. Bidrag kan söka av grupp om minst fem personer. Alla ska vara medlemmar, krav för bidrag är 1 års medlemskap i någon av föreningarna i Reumatikerdistriktet i Göteborg.