Bidrag till Bassängträning och Träningskort

Efter ett års medlemskap i någon av föreningarna som hör till Reumatikerdistriktet i Göteborg kan du söka bidrag till Bassängträning eller Träningskort.

Bassängträning
Du kan få 10 kr/gång max 100 kr/termin. Kvitton och ansökan ska vara Reumatikerdistriktets kansli tillhanda senast 15 november varje år. Blankett skickas efter samtal på tfn 031-24 93 00.

Träningskort
Bidrag till träningskort med halva avgiften max 100 kr/termin. Kvitton och ansökan skickas in till kansliet senast 15 november.