Bidrag till fotvård

Efter 1 års medlemskap kan du som medlem i någon av föreningarna som ingår i Reumatikerdistriktet i Göteborg söka bidrag till fotvård.

Du kan söka bidrag till utförd fotvård för tre behandlingar/år. Bidraget per behandling är 50%, dock högst 100 kr av kostnaden. Kvitton ska lämnas in före 15 november varje år.