Bidrag till massage

Efter 1 års medlemskap kan du som medlem i någon av föreningarna som hör till Reumatikerdistriktet i Göteborg söka bidrag till massage

Du kan söka bidrag till utförd massage för två behandlingar/år. Bidraget per behandling är 50%, dock högst 100 kr av kostnaden. Kvitton ska lämnas in före 15 november varje år.