Hjälpmedelsfonden

Du kan söka bidrag till inköp av hjälpmedel som underlättar en reumatikers vardag.

Bidragets storlek

  • Bidrag kan erhållas till maximalt 50 % av kostnaden för hjälpmedlet
  • Högsta bidragssumman som kan erhållas vid ett och samma tillfälle är 2.000 kr
  • Lägsta bidrag som utbetalas är 300 kr

Förutsättningar för att du ska erhålla bidrag från Hjälpmedelsfonden

  • Att du varit medlem i Reumatikerdistriktet i Göteborg minst tre år.
  • Att det gått två bidragsfria år sedan du senast beviljades bidrag ur Hjälpmedelsfonden
  • Att inga bidrag från Reumatikerförbundet eller regionen beviljas för samma inköp
  • Till ansökan ska bifogas ett intyg som styrker behovet av ansökt hjälpmedel,
  • intyget ska vara utfärdat av läkare eller arbetsterapeut

Utbetalning av bidrag

  • Beviljat bidrag betalas ut efter det att du med kvitto styrkt inköp av hjälpmedlet
  • Beviljat bidrag måste utnyttjas inom 6 månader efter det att besked erhållits

Inlämning av ansökan

Ansökan ska vara inlämnas senast två veckor före fondstyrelsens sammanträde.

Om ansökan inte inkommit i tid tas den upp först på nästa sammanträde.