Distriktsstämman 19 mars inställd

Beroende på utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 har styrelsen beslutat att ställa in distriktsstämman tills vidare. Vi avvaktar och återkommer, när ny information kommer.